0

Kontakt

  e-mail: sklep@sklepspawalniczy.pl

tel: +48566590693

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.

ul. Sieradzka 31B; 87-100 Toruń Polska

NIP:8792683590 REGON:363991104 KRS:0000608414

Administratorem danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.,
Toruń, ul. Sieradzka 31B, email: odo@grupaluksor.pl;

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez GRUPĘ LUKSOR sp. z o. o.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sieradzka 31B . Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora  oraz do wykonania umowy i do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Zakładamy, że będziemy współpracować tak długo, jak będzie funkcjonowała GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji, lub upadłości spółki, cokolwiek nastąpi wcześniej. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 50 lat od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: odo@grupaluksor.pl

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez GRUPĘ LUKSOR sp. z o. o.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sieradzka 31B.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora  oraz do wykonania umowy i do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Zakładamy, że będziemy współpracować tak długo, jak będzie funkcjonowała GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji, lub upadłości spółki, cokolwiek nastąpi wcześniej. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 50 lat od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: odo@grupaluksor.pl


Kontakt ze sklepem